Privacybeleid

De bescherming van uw gegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij als Vobra Special Petfoods erg belangrijk. Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u via o.m. deze website aan ons verschaft of de informatie die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR), wordt behandeld.

Deze website kunt u anoniem raadplegen.

Indien u via deze site een (online) contactaanvraag doet, kunnen wij vragen naar uw (bedrijfs-) naam, telefoonnummer en (e-mail) adres. Deze gegevens gebruiken wij om die dienst te verlenen en te administreren. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of rechterlijke uitspraak. We zullen u niet ongevraagd benaderen, maar enkel wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar servers in de Verenigde Staten of andere landen buiten de Europese Unie. In dat geval nemen wij passende maatregelen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Wat betekent de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor jou als consument?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Hierdoor krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen bij de verwerking van persoonsgegevens. De privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook enkel gebruiken als u ons daarvoor toestemming geeft. Ook heeft u recht op vergetelheid en recht op dataportabiliteit waardoor u ons altijd kunt benaderen om uw persoonsgegevens te verwijderen of (onder bepaalde voorwaarden) om uw persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt de data verstaan die herleidbaar zijn tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat Vobra Special Petfoods om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat wij u toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens en zullen uw persoonsgegevens ook alleen worden gebruikt wanneer u ons hiertoe toestemming voor hebt verleend. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven).

Wat zijn zogenaamde cookies?

Vrijwel alle websites maken gebruik van cookies, zo ook deze website. Cookies zijn eenvoudige kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden die op uw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mailadres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. De cookies kunt u aan- of uitzetten via je browserinstellingen.

Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld van toepassing is. U kunt uw toestemming te allen tijden intrekken door contact met ons op te nemen. Vervolgens zullen wij uw gegevens vernietigen of anonimiseren.

U kunt ons gedurende werkdagen tussen 9:00 en 17:00 telefonisch bereiken op het telefoonnummer +31 (0)413-229443.